Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

33 °

Cảm giác như 37°.

Thấp/Cao
26°/33°
Độ ẩm
54 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
25.2 km/h
Điểm ngưng
22.2 °
UV
7

Thời tiết Tuy Hoà - Phú Yên theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Tuy Hoà - Phú Yên những ngày tới

Ngày/Đêm
33°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:13 PM
Gió
27.7 km/h
Khả năng có mưa
95 %
Ngày/Đêm
30°/ 26°
Sáng/Tối
27°/ 26°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:13 PM
Gió
32 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
26°/ 27°
Sáng/Tối
27°/ 27°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:13 PM
Gió
26.3 km/h
Khả năng có mưa
85 %