Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

34 °

Cảm giác như 40°.

Thấp/Cao
25°/35°
Độ ẩm
53 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
21.6 km/h
Điểm ngưng
24.3 °
UV
8

Thời tiết Phú Yên theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Phú Yên những ngày tới

Ngày/Đêm
35°/ 26°
Sáng/Tối
33°/ 26°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 05:57 PM
Gió
23.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
35°/ 26°
Sáng/Tối
33°/ 27°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 05:57 PM
Gió
26.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36°/ 26°
Sáng/Tối
34°/ 27°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 05:57 PM
Gió
29.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
37°/ 27°
Sáng/Tối
34°/ 27°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 05:57 PM
Gió
29.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36°/ 27°
Sáng/Tối
33°/ 27°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 05:58 PM
Gió
29.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %