Đơn vị:
Trời quang

Trời quang

27 °

Cảm giác như 30°.

Thấp/Cao
27°/37°
Độ ẩm
72 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.5 km/h
Điểm ngưng
22.6 °
UV
1

Thời tiết Phú Yên theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Phú Yên những ngày tới

Ngày/Đêm
37°/ 28°
Sáng/Tối
33°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:16 AM 06:10 PM
Gió
20.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
37°/ 28°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:17 AM 06:10 PM
Gió
24.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
35°/ 28°
Sáng/Tối
34°/ 26°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:17 AM 06:10 PM
Gió
20.5 km/h
Khả năng có mưa
86 %