Đơn vị:

Dự báo thời tiết 10 ngày cho Hà Nội và cả nước từ hôm nay 23/4 đến 3/5/2024

user-avatarlý tư thư 23 giờ trước

Dự báo thời tiết 10 ngày cho Hà Nội và cả nước từ hôm nay 23/4 đến 3/5/2024 nhiều khu vực trên cả nước như Tây Bắc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.