Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

24 °

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
23°/25°
Độ ẩm
92 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.6 km/h
Điểm ngưng
22.3 °
UV
5

Thời tiết Yên Bái theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Yên Bái những ngày tới

Ngày/Đêm
24°/ 24°
Sáng/Tối
24°/ 24°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:33 AM 06:22 PM
Gió
7.6 km/h
Khả năng có mưa
98 %
Ngày/Đêm
32°/ 24°
Sáng/Tối
26°/ 26°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:33 AM 06:23 PM
Gió
10.1 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
33°/ 25°
Sáng/Tối
29°/ 29°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:23 PM
Gió
11.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34°/ 27°
Sáng/Tối
30°/ 30°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:24 PM
Gió
11.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34°/ 28°
Sáng/Tối
30°/ 29°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:24 PM
Gió
15.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %