Đơn vị:
Mưa vừa hoặc nặng hạt trong khu vực có sấm sét

Mưa vừa hoặc nặng hạt trong khu vực có sấm sét

26 °

Cảm giác như 29°.

Thấp/Cao
24°/29°
Độ ẩm
89 %
Tầm nhìn
8 km
Gió
13 km/h
Điểm ngưng
22.6 °
UV
6

Thời tiết Vĩnh Phúc theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Vĩnh Phúc những ngày tới

Ngày/Đêm
26°/ 25°
Sáng/Tối
25°/ 25°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:21 PM
Gió
11.2 km/h
Khả năng có mưa
97 %
Ngày/Đêm
32°/ 24°
Sáng/Tối
27°/ 26°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:21 PM
Gió
18.4 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
35°/ 25°
Sáng/Tối
29°/ 29°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:21 PM
Gió
17.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
35°/ 26°
Sáng/Tối
29°/ 30°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:22 PM
Gió
19.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
35°/ 27°
Sáng/Tối
30°/ 29°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:22 PM
Gió
21.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %