Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

40 °

Cảm giác như 44°.

Thấp/Cao
25°/41°
Độ ẩm
32 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
12.6 km/h
Điểm ngưng
21.5 °
UV
9

Thời tiết Vĩnh Long theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Vĩnh Long những ngày tới

Ngày/Đêm
40°/ 27°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:42 AM 06:07 PM
Gió
27 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
40°/ 28°
Sáng/Tối
35°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 AM 06:07 PM
Gió
20.5 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
40°/ 27°
Sáng/Tối
34°/ 28°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 AM 06:07 PM
Gió
18.4 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
40°/ 28°
Sáng/Tối
34°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:40 AM 06:07 PM
Gió
23.4 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
40°/ 28°
Sáng/Tối
34°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:40 AM 06:08 PM
Gió
20.2 km/h
Khả năng có mưa
58 %