Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

22 °

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
21°/25°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.6 km/h
Điểm ngưng
20.4 °
UV
5

Thời tiết Tuyên Quang theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Tuyên Quang những ngày tới

Ngày/Đêm
22°/ 21°
Sáng/Tối
22°/ 23°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:22 PM
Gió
4.7 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
31°/ 22°
Sáng/Tối
26°/ 25°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:22 PM
Gió
6.8 km/h
Khả năng có mưa
84 %
Ngày/Đêm
34°/ 23°
Sáng/Tối
29°/ 27°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:23 PM
Gió
8.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36°/ 25°
Sáng/Tối
30°/ 28°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:23 PM
Gió
6.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
35°/ 26°
Sáng/Tối
31°/ 27°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:23 PM
Gió
10.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %