Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

37 °

Cảm giác như 43°.

Thấp/Cao
26°/37°
Độ ẩm
40 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
17.3 km/h
Điểm ngưng
21.7 °
UV
9

Thời tiết Trà Vinh theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Trà Vinh những ngày tới

Ngày/Đêm
37°/ 27°
Sáng/Tối
33°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:40 AM 06:05 PM
Gió
20.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
37°/ 28°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:40 AM 06:06 PM
Gió
22 km/h
Khả năng có mưa
79 %
Ngày/Đêm
38°/ 28°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:40 AM 06:06 PM
Gió
22.7 km/h
Khả năng có mưa
70 %
Ngày/Đêm
38°/ 29°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:39 AM 06:06 PM
Gió
22 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
38°/ 28°
Sáng/Tối
34°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:39 AM 06:06 PM
Gió
24.1 km/h
Khả năng có mưa
0 %