Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

25 °

Cảm giác như 28°.

Thấp/Cao
24°/26°
Độ ẩm
91 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.5 km/h
Điểm ngưng
22.6 °
UV
6

Thời tiết Trà Vinh theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Trà Vinh những ngày tới

Ngày/Đêm
25°/ 25°
Sáng/Tối
25°/ 25°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 AM 06:20 PM
Gió
17.6 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
25°/ 24°
Sáng/Tối
25°/ 24°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 AM 06:20 PM
Gió
21.6 km/h
Khả năng có mưa
90 %
Ngày/Đêm
28°/ 24°
Sáng/Tối
25°/ 25°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 AM 06:20 PM
Gió
22.7 km/h
Khả năng có mưa
82 %