Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

36 °

Cảm giác như 38°.

Thấp/Cao
26°/39°
Độ ẩm
47 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
15.1 km/h
Điểm ngưng
21.7 °
UV
9

Thời tiết Tiền Giang theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Tiền Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
38°/ 26°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:40 AM 06:06 PM
Gió
19.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39°/ 27°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:39 AM 06:06 PM
Gió
18 km/h
Khả năng có mưa
77 %
Ngày/Đêm
40°/ 28°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:39 AM 06:06 PM
Gió
20.5 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
40°/ 28°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:39 AM 06:06 PM
Gió
21.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
40°/ 28°
Sáng/Tối
34°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:38 AM 06:06 PM
Gió
22 km/h
Khả năng có mưa
0 %