Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

33 °

Cảm giác như 39°.

Thấp/Cao
25°/35°
Độ ẩm
67 %
Tầm nhìn
7 km
Gió
11.2 km/h
Điểm ngưng
21.4 °
UV
8

Thời tiết Thừa Thiên Huế theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Thừa Thiên Huế những ngày tới

Ngày/Đêm
33°/ 26°
Sáng/Tối
33°/ 28°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:07 PM
Gió
19.1 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
35°/ 26°
Sáng/Tối
34°/ 28°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:07 PM
Gió
17.6 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
36°/ 28°
Sáng/Tối
37°/ 27°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:07 PM
Gió
22 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
38°/ 27°
Sáng/Tối
37°/ 31°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 06:08 PM
Gió
19.1 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
37°/ 29°
Sáng/Tối
37°/ 28°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 06:08 PM
Gió
22.3 km/h
Khả năng có mưa
88 %