Đơn vị:
Mưa phùn nhẹ lả tả

Mưa phùn nhẹ lả tả

32 °

Cảm giác như 38°.

Thấp/Cao
23°/32°
Độ ẩm
62 %
Tầm nhìn
5 km
Gió
7.9 km/h
Điểm ngưng
23.1 °
UV
7

Thời tiết Thanh Hóa theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Thanh Hóa những ngày tới

Ngày/Đêm
28°/ 24°
Sáng/Tối
24°/ 25°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:34 AM 06:20 PM
Gió
12.6 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
35°/ 25°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:33 AM 06:20 PM
Gió
8.6 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
37°/ 25°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:33 AM 06:20 PM
Gió
9.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
38°/ 26°
Sáng/Tối
32°/ 27°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:21 PM
Gió
11.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
37°/ 26°
Sáng/Tối
31°/ 27°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:21 PM
Gió
11.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %