Đơn vị:
Mưa vừa hoặc nặng hạt trong khu vực có sấm sét

Mưa vừa hoặc nặng hạt trong khu vực có sấm sét

26 °

Cảm giác như 29°.

Thấp/Cao
22°/29°
Độ ẩm
89 %
Tầm nhìn
8 km
Gió
13 km/h
Điểm ngưng
20.9 °
UV
6

Thời tiết Thái Nguyên theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Thái Nguyên những ngày tới

Ngày/Đêm
26°/ 24°
Sáng/Tối
24°/ 25°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:19 PM
Gió
10.8 km/h
Khả năng có mưa
91 %
Ngày/Đêm
30°/ 24°
Sáng/Tối
26°/ 25°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:20 PM
Gió
17.6 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
33°/ 23°
Sáng/Tối
27°/ 28°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:20 PM
Gió
13.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
35°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 28°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:20 PM
Gió
11.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34°/ 27°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:21 PM
Gió
19.1 km/h
Khả năng có mưa
0 %