Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

30 °

Cảm giác như 35°.

Thấp/Cao
25°/30°
Độ ẩm
70 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
15.5 km/h
Điểm ngưng
23.8 °
UV
7

Thời tiết Thái Bình theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Thái Bình những ngày tới

Ngày/Đêm
30°/ 26°
Sáng/Tối
28°/ 25°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:16 PM
Gió
25.2 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
30°/ 25°
Sáng/Tối
29°/ 25°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:16 PM
Gió
25.2 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
32°/ 26°
Sáng/Tối
29°/ 26°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:17 PM
Gió
20.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:17 PM
Gió
18.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32°/ 27°
Sáng/Tối
27°/ 26°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 06:17 PM
Gió
25.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %