Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

39 °

Cảm giác như 43°.

Thấp/Cao
27°/42°
Độ ẩm
33 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.5 km/h
Điểm ngưng
20.1 °
UV
9

Thời tiết Tây Ninh theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Tây Ninh những ngày tới

Ngày/Đêm
39°/ 29°
Sáng/Tối
34°/ 31°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:40 AM 06:08 PM
Gió
32 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 31°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:40 AM 06:08 PM
Gió
21.6 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
39°/ 29°
Sáng/Tối
34°/ 31°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:39 AM 06:08 PM
Gió
24.5 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
39°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 32°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:39 AM 06:09 PM
Gió
23 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
39°/ 30°
Sáng/Tối
34°/ 32°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:38 AM 06:09 PM
Gió
18.7 km/h
Khả năng có mưa
60 %