Đơn vị:
Mưa nhẹ lả tả trong khu vực có sấm sét

Mưa nhẹ lả tả trong khu vực có sấm sét

35 °

Cảm giác như 40°.

Thấp/Cao
17°/35°
Độ ẩm
48 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.5 km/h
Điểm ngưng
16.7 °
UV
7

Thời tiết Sơn La theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Sơn La những ngày tới

Ngày/Đêm
35°/ 18°
Sáng/Tối
22°/ 25°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:37 AM 06:25 PM
Gió
9.4 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
36°/ 19°
Sáng/Tối
26°/ 26°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 AM 06:26 PM
Gió
10.4 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
39°/ 26°
Sáng/Tối
33°/ 29°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 AM 06:26 PM
Gió
19.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
40°/ 28°
Sáng/Tối
35°/ 30°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:35 AM 06:26 PM
Gió
18.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
42°/ 30°
Sáng/Tối
36°/ 31°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:34 AM 06:27 PM
Gió
19.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %