Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

36 °

Cảm giác như 41°.

Thấp/Cao
27°/36°
Độ ẩm
41 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
20.5 km/h
Điểm ngưng
21.5 °
UV
9

Thời tiết Sóc Trăng theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Sóc Trăng những ngày tới

Ngày/Đêm
36°/ 28°
Sáng/Tối
33°/ 30°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:42 AM 06:07 PM
Gió
22 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
37°/ 29°
Sáng/Tối
34°/ 30°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:42 AM 06:07 PM
Gió
23 km/h
Khả năng có mưa
77 %
Ngày/Đêm
37°/ 30°
Sáng/Tối
33°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 AM 06:07 PM
Gió
23.8 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
38°/ 30°
Sáng/Tối
34°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 AM 06:07 PM
Gió
23 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
37°/ 30°
Sáng/Tối
33°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 AM 06:07 PM
Gió
24.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %