Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

36 °

Cảm giác như 42°.

Thấp/Cao
25°/38°
Độ ẩm
45 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
20.9 km/h
Điểm ngưng
22.9 °
UV
9

Thời tiết Quảng Trị theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Quảng Trị những ngày tới

Ngày/Đêm
36°/ 26°
Sáng/Tối
34°/ 26°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:09 PM
Gió
22 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
41°/ 25°
Sáng/Tối
37°/ 30°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:09 PM
Gió
17.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
42°/ 27°
Sáng/Tối
39°/ 29°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:09 PM
Gió
26.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
43°/ 28°
Sáng/Tối
39°/ 32°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:10 PM
Gió
25.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
43°/ 30°
Sáng/Tối
39°/ 29°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:10 PM
Gió
25.2 km/h
Khả năng có mưa
75 %