Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

28 °

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
24°/28°
Độ ẩm
71 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
9 km/h
Điểm ngưng
22.7 °
UV
7

Thời tiết Quảng Ninh theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Quảng Ninh những ngày tới

Ngày/Đêm
28°/ 24°
Sáng/Tối
26°/ 25°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 06:13 PM
Gió
9 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
28°/ 25°
Sáng/Tối
27°/ 25°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:13 PM
Gió
19.8 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
28°/ 25°
Sáng/Tối
27°/ 25°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:14 PM
Gió
15.1 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
29°/ 25°
Sáng/Tối
28°/ 26°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:23 AM 06:14 PM
Gió
13 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
29°/ 26°
Sáng/Tối
28°/ 26°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:22 AM 06:14 PM
Gió
13.7 km/h
Khả năng có mưa
87 %