Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

37 °

Cảm giác như 44°.

Thấp/Cao
25°/37°
Độ ẩm
44 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
20.2 km/h
Điểm ngưng
23.1 °
UV
9

Thời tiết Quảng Ngãi theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Quảng Ngãi những ngày tới

Ngày/Đêm
37°/ 25°
Sáng/Tối
35°/ 26°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:01 PM
Gió
23.4 km/h
Khả năng có mưa
64 %
Ngày/Đêm
39°/ 25°
Sáng/Tối
33°/ 28°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 06:01 PM
Gió
27.4 km/h
Khả năng có mưa
78 %
Ngày/Đêm
38°/ 27°
Sáng/Tối
38°/ 27°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:01 PM
Gió
22.3 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
39°/ 26°
Sáng/Tối
37°/ 27°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:02 PM
Gió
25.2 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
39°/ 26°
Sáng/Tối
37°/ 28°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:23 AM 06:02 PM
Gió
26.6 km/h
Khả năng có mưa
89 %