Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

32 °

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
22°/37°
Độ ẩm
71 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.1 km/h
Điểm ngưng
15.2 °
UV
8

Thời tiết Quảng Nam theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Quảng Nam những ngày tới

Ngày/Đêm
37°/ 23°
Sáng/Tối
36°/ 22°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:05 PM
Gió
10.1 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
38°/ 23°
Sáng/Tối
32°/ 23°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:05 PM
Gió
6.1 km/h
Khả năng có mưa
63 %
Ngày/Đêm
42°/ 23°
Sáng/Tối
36°/ 21°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:05 PM
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
42°/ 20°
Sáng/Tối
37°/ 20°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 06:05 PM
Gió
7.6 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
38°/ 21°
Sáng/Tối
33°/ 22°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:05 PM
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
82 %