Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

30 °

Cảm giác như 35°.

Thấp/Cao
25°/31°
Độ ẩm
70 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
16.2 km/h
Điểm ngưng
24.3 °
UV
8

Thời tiết Quảng Bình theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Quảng Bình những ngày tới

Ngày/Đêm
30°/ 26°
Sáng/Tối
29°/ 26°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:12 PM
Gió
16.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
35°/ 26°
Sáng/Tối
32°/ 26°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:12 PM
Gió
13.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
38°/ 26°
Sáng/Tối
33°/ 31°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:12 PM
Gió
22.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39°/ 29°
Sáng/Tối
34°/ 30°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:13 PM
Gió
27 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
38°/ 30°
Sáng/Tối
34°/ 30°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:13 PM
Gió
25.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %