Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

32 °

Cảm giác như 38°.

Thấp/Cao
26°/32°
Độ ẩm
66 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
22 km/h
Điểm ngưng
23.9 °
UV
8

Thời tiết Ninh Thuận theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Ninh Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
32°/ 27°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 05:56 PM
Gió
22.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32°/ 27°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 05:56 PM
Gió
23.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
32°/ 27°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 05:56 PM
Gió
27.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33°/ 27°
Sáng/Tối
32°/ 28°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 05:56 PM
Gió
28.1 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33°/ 27°
Sáng/Tối
32°/ 28°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 05:57 PM
Gió
28.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %