Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

35 °

Cảm giác như 43°.

Thấp/Cao
25°/35°
Độ ẩm
53 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
15.1 km/h
Điểm ngưng
25.1 °
UV
9

Thời tiết Nghệ An theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Nghệ An những ngày tới

Ngày/Đêm
35°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:35 AM 06:19 PM
Gió
24.5 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
36°/ 25°
Sáng/Tối
31°/ 26°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:35 AM 06:19 PM
Gió
22.3 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
42°/ 26°
Sáng/Tối
33°/ 29°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:34 AM 06:19 PM
Gió
25.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
44°/ 28°
Sáng/Tối
35°/ 28°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:33 AM 06:20 PM
Gió
20.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
43°/ 28°
Sáng/Tối
35°/ 27°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:33 AM 06:20 PM
Gió
17.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %