Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

31 °

Cảm giác như 36°.

Thấp/Cao
24°/31°
Độ ẩm
67 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
14.4 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
7

Thời tiết Nam Định theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Nam Định những ngày tới

Ngày/Đêm
31°/ 26°
Sáng/Tối
28°/ 25°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:17 PM
Gió
26.6 km/h
Khả năng có mưa
90 %
Ngày/Đêm
31°/ 24°
Sáng/Tối
29°/ 25°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:17 PM
Gió
28.1 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
34°/ 26°
Sáng/Tối
29°/ 26°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:17 PM
Gió
18.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
35°/ 26°
Sáng/Tối
31°/ 27°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:18 PM
Gió
18.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33°/ 27°
Sáng/Tối
28°/ 27°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:18 PM
Gió
23.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %