Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

34 °

Cảm giác như 43°.

Thấp/Cao
28°/34°
Độ ẩm
58 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
15.8 km/h
Điểm ngưng
25.5 °
UV
7

Thời tiết Nam Định theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Nam Định những ngày tới

Ngày/Đêm
34°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 29°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:23 AM 06:39 PM
Gió
20.2 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
33°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 29°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:39 PM
Gió
19.8 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
32°/ 27°
Sáng/Tối
29°/ 28°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:39 PM
Gió
23.4 km/h
Khả năng có mưa
89 %