Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

36 °

Cảm giác như 40°.

Thấp/Cao
27°/38°
Độ ẩm
50 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
15.1 km/h
Điểm ngưng
22 °
UV
9

Thời tiết Long An theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Long An những ngày tới

Ngày/Đêm
36°/ 28°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:39 AM 06:05 PM
Gió
23.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
38°/ 29°
Sáng/Tối
34°/ 30°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:39 AM 06:05 PM
Gió
23.8 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
39°/ 29°
Sáng/Tối
34°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:38 AM 06:06 PM
Gió
23.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39°/ 29°
Sáng/Tối
34°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:38 AM 06:06 PM
Gió
24.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39°/ 29°
Sáng/Tối
34°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:37 AM 06:06 PM
Gió
25.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %