Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

30 °

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
20°/31°
Độ ẩm
41 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
9.4 km/h
Điểm ngưng
22.6 °
UV
7

Thời tiết Lào Cai theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Lào Cai những ngày tới

Ngày/Đêm
29°/ 25°
Sáng/Tối
27°/ 20°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:37 AM 06:28 PM
Gió
10.8 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
31°/ 24°
Sáng/Tối
27°/ 23°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 AM 06:28 PM
Gió
9.7 km/h
Khả năng có mưa
84 %
Ngày/Đêm
38°/ 25°
Sáng/Tối
30°/ 31°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 AM 06:29 PM
Gió
10.1 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
38°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 30°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:35 AM 06:29 PM
Gió
10.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39°/ 28°
Sáng/Tối
30°/ 29°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:34 AM 06:30 PM
Gió
12.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %