Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

29 °

Cảm giác như 32°.

Thấp/Cao
22°/31°
Độ ẩm
68 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
10.1 km/h
Điểm ngưng
20.7 °
UV
6

Thời tiết Lạng Sơn theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Lạng Sơn những ngày tới

Ngày/Đêm
29°/ 22°
Sáng/Tối
25°/ 25°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 06:16 PM
Gió
15.5 km/h
Khả năng có mưa
96 %
Ngày/Đêm
30°/ 24°
Sáng/Tối
25°/ 24°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:16 PM
Gió
22 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
32°/ 23°
Sáng/Tối
27°/ 27°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 06:17 PM
Gió
16.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
35°/ 25°
Sáng/Tối
30°/ 28°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:17 PM
Gió
14.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34°/ 26°
Sáng/Tối
29°/ 27°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:24 AM 06:17 PM
Gió
17.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %