Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

36 °

Cảm giác như 36°.

Thấp/Cao
19°/36°
Độ ẩm
25 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.9 km/h
Điểm ngưng
18.3 °
UV
9

Thời tiết Lâm Đồng theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Lâm Đồng những ngày tới

Ngày/Đêm
36°/ 20°
Sáng/Tối
32°/ 21°
Áp suất
1011 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:01 PM
Gió
15.1 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34°/ 22°
Sáng/Tối
31°/ 22°
Áp suất
1010 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:01 PM
Gió
10.1 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
36°/ 22°
Sáng/Tối
30°/ 21°
Áp suất
1010 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:01 PM
Gió
13.3 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
35°/ 21°
Sáng/Tối
30°/ 22°
Áp suất
1010 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:01 PM
Gió
13 km/h
Khả năng có mưa
78 %
Ngày/Đêm
35°/ 21°
Sáng/Tối
29°/ 21°
Áp suất
1010 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:01 PM
Gió
11.9 km/h
Khả năng có mưa
84 %