Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

36 °

Cảm giác như 36°.

Thấp/Cao
22°/37°
Độ ẩm
26 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.8 km/h
Điểm ngưng
16.5 °
UV
8

Thời tiết Kon Tum theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Kon Tum những ngày tới

Ngày/Đêm
36°/ 22°
Sáng/Tối
31°/ 25°
Áp suất
1011 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:05 PM
Gió
9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
35°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:05 PM
Gió
11.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36°/ 25°
Sáng/Tối
30°/ 19°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:05 PM
Gió
9.4 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
35°/ 19°
Sáng/Tối
30°/ 21°
Áp suất
1010 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:05 PM
Gió
9.4 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
35°/ 20°
Sáng/Tối
30°/ 22°
Áp suất
1010 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:06 PM
Gió
10.8 km/h
Khả năng có mưa
89 %