Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

34 °

Cảm giác như 39°.

Thấp/Cao
27°/34°
Độ ẩm
50 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
13.3 km/h
Điểm ngưng
22.2 °
UV
8

Thời tiết Kiên Giang theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Kiên Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
34°/ 29°
Sáng/Tối
31°/ 31°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:45 AM 06:10 PM
Gió
32 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33°/ 29°
Sáng/Tối
31°/ 30°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:45 AM 06:11 PM
Gió
27.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33°/ 30°
Sáng/Tối
31°/ 29°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 AM 06:11 PM
Gió
31.7 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
33°/ 30°
Sáng/Tối
31°/ 31°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 AM 06:11 PM
Gió
29.9 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
33°/ 30°
Sáng/Tối
31°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 AM 06:11 PM
Gió
29.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %