Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

33 °

Cảm giác như 40°.

Thấp/Cao
25°/33°
Độ ẩm
61 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
18.7 km/h
Điểm ngưng
23.3 °
UV
8

Thời tiết Khánh Hòa theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Khánh Hòa những ngày tới

Ngày/Đêm
33°/ 26°
Sáng/Tối
32°/ 26°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 05:57 PM
Gió
20.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33°/ 26°
Sáng/Tối
32°/ 26°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 05:57 PM
Gió
19.1 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34°/ 26°
Sáng/Tối
32°/ 26°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 05:57 PM
Gió
25.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34°/ 26°
Sáng/Tối
32°/ 27°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 05:57 PM
Gió
24.8 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
34°/ 26°
Sáng/Tối
32°/ 27°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 05:57 PM
Gió
23 km/h
Khả năng có mưa
0 %