Đơn vị:
Trời quang

Trời quang

26 °

Cảm giác như 28°.

Thấp/Cao
26°/34°
Độ ẩm
75 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.6 km/h
Điểm ngưng
22.2 °
UV
1

Thời tiết Khánh Hòa theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Khánh Hòa những ngày tới

Ngày/Đêm
34°/ 27°
Sáng/Tối
34°/ 26°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:18 AM 06:08 PM
Gió
20.5 km/h
Khả năng có mưa
84 %
Ngày/Đêm
34°/ 25°
Sáng/Tối
33°/ 24°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:19 AM 06:09 PM
Gió
20.9 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
33°/ 25°
Sáng/Tối
33°/ 26°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:19 AM 06:09 PM
Gió
19.4 km/h
Khả năng có mưa
83 %