Đơn vị:
Sương mù

Sương mù

29 °

Cảm giác như 37°.

Thấp/Cao
28°/37°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
5 km
Gió
3.6 km/h
Điểm ngưng
25.7 °
UV
1

Thời tiết Hưng Yên theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hưng Yên những ngày tới

Ngày/Đêm
36°/ 29°
Sáng/Tối
32°/ 31°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:39 PM
Gió
11.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
35°/ 30°
Sáng/Tối
33°/ 29°
Áp suất
999 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:39 PM
Gió
14.4 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
28°/ 29°
Sáng/Tối
28°/ 27°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:39 PM
Gió
8.6 km/h
Khả năng có mưa
88 %