Đơn vị:
Mưa vừa hoặc nặng hạt trong khu vực có sấm sét

Mưa vừa hoặc nặng hạt trong khu vực có sấm sét

26 °

Cảm giác như 28°.

Thấp/Cao
24°/32°
Độ ẩm
89 %
Tầm nhìn
8 km
Gió
13 km/h
Điểm ngưng
23.9 °
UV
6

Thời tiết Hưng Yên theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hưng Yên những ngày tới

Ngày/Đêm
26°/ 25°
Sáng/Tối
26°/ 24°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:19 PM
Gió
19.8 km/h
Khả năng có mưa
93 %
Ngày/Đêm
33°/ 24°
Sáng/Tối
29°/ 25°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:19 PM
Gió
29.9 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
35°/ 24°
Sáng/Tối
29°/ 27°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:19 PM
Gió
19.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 28°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:20 PM
Gió
22.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36°/ 27°
Sáng/Tối
30°/ 28°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:20 PM
Gió
22.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %