Đơn vị:
Mưa vừa hoặc nặng hạt trong khu vực có sấm sét

Mưa vừa hoặc nặng hạt trong khu vực có sấm sét

28 °

Cảm giác như 33°.

Thấp/Cao
22°/29°
Độ ẩm
84 %
Tầm nhìn
9 km
Gió
9 km/h
Điểm ngưng
23.9 °
UV
6

Thời tiết Hoà Bình theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hoà Bình những ngày tới

Ngày/Đêm
26°/ 25°
Sáng/Tối
26°/ 22°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:33 AM 06:20 PM
Gió
10.4 km/h
Khả năng có mưa
94 %
Ngày/Đêm
35°/ 23°
Sáng/Tối
29°/ 22°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:33 AM 06:21 PM
Gió
11.5 km/h
Khả năng có mưa
84 %
Ngày/Đêm
37°/ 23°
Sáng/Tối
30°/ 28°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:21 PM
Gió
10.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
37°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 29°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:22 PM
Gió
10.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36°/ 28°
Sáng/Tối
30°/ 28°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:22 PM
Gió
11.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %