Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

27 °

Cảm giác như 30°.

Thấp/Cao
27°/36°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
8 km
Gió
11.2 km/h
Điểm ngưng
22.9 °
UV
1

Thời tiết Hồ Chí Minh theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hồ Chí Minh những ngày tới

Ngày/Đêm
36°/ 29°
Sáng/Tối
32°/ 31°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:16 PM
Gió
14.8 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
37°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 31°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:16 PM
Gió
17.3 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
36°/ 29°
Sáng/Tối
32°/ 30°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:16 PM
Gió
16.2 km/h
Khả năng có mưa
84 %