Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

36 °

Cảm giác như 39°.

Thấp/Cao
28°/38°
Độ ẩm
50 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
15.1 km/h
Điểm ngưng
22.3 °
UV
9

Thời tiết Hồ Chí Minh theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hồ Chí Minh những ngày tới

Ngày/Đêm
38°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 30°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:38 AM 06:05 PM
Gió
24.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
38°/ 29°
Sáng/Tối
34°/ 30°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:38 AM 06:05 PM
Gió
23.4 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
39°/ 29°
Sáng/Tối
34°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:37 AM 06:05 PM
Gió
24.8 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
39°/ 30°
Sáng/Tối
34°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:37 AM 06:05 PM
Gió
24.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39°/ 30°
Sáng/Tối
34°/ 31°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:37 AM 06:05 PM
Gió
26.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %