Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

31 °

Cảm giác như 36°.

Thấp/Cao
25°/31°
Độ ẩm
61 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
18 km/h
Điểm ngưng
23.3 °
UV
8

Thời tiết Hải Phòng theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hải Phòng những ngày tới

Ngày/Đêm
31°/ 25°
Sáng/Tối
28°/ 25°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:15 PM
Gió
18 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
31°/ 25°
Sáng/Tối
29°/ 26°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 06:16 PM
Gió
25.2 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
33°/ 25°
Sáng/Tối
29°/ 26°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 06:16 PM
Gió
17.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33°/ 26°
Sáng/Tối
31°/ 26°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:16 PM
Gió
18 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
31°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 06:17 PM
Gió
25.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %