Đơn vị:
Mưa vừa hoặc nặng hạt trong khu vực có sấm sét

Mưa vừa hoặc nặng hạt trong khu vực có sấm sét

26 °

Cảm giác như 27°.

Thấp/Cao
24°/32°
Độ ẩm
89 %
Tầm nhìn
8 km
Gió
13 km/h
Điểm ngưng
23.2 °
UV
8

Thời tiết Hải Dương theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hải Dương những ngày tới

Ngày/Đêm
32°/ 25°
Sáng/Tối
29°/ 26°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:15 PM
Gió
19.1 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
32°/ 24°
Sáng/Tối
28°/ 26°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:16 PM
Gió
25.6 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
32°/ 25°
Sáng/Tối
29°/ 26°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 06:16 PM
Gió
19.1 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:16 PM
Gió
18.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
31°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 06:17 PM
Gió
25.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %