Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

33 °

Cảm giác như 40°.

Thấp/Cao
25°/33°
Độ ẩm
64 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
16.2 km/h
Điểm ngưng
25.3 °
UV
8

Thời tiết Hà Tĩnh theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hà Tĩnh những ngày tới

Ngày/Đêm
33°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:34 AM 06:16 PM
Gió
17.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34°/ 25°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:33 AM 06:16 PM
Gió
15.5 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
40°/ 26°
Sáng/Tối
36°/ 29°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:16 PM
Gió
15.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
41°/ 30°
Sáng/Tối
37°/ 30°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:16 PM
Gió
14.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39°/ 29°
Sáng/Tối
37°/ 30°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:17 PM
Gió
19.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %