Đơn vị:
Mưa vừa hoặc nặng hạt trong khu vực có sấm sét

Mưa vừa hoặc nặng hạt trong khu vực có sấm sét

26 °

Cảm giác như 28°.

Thấp/Cao
24°/32°
Độ ẩm
89 %
Tầm nhìn
7 km
Gió
13 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
7

Thời tiết Hà Nam theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hà Nam những ngày tới

Ngày/Đêm
31°/ 26°
Sáng/Tối
28°/ 25°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:17 PM
Gió
26.6 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
32°/ 24°
Sáng/Tối
29°/ 24°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:17 PM
Gió
28.8 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
34°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:18 PM
Gió
18 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36°/ 26°
Sáng/Tối
31°/ 27°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:18 PM
Gió
18.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33°/ 27°
Sáng/Tối
28°/ 27°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:18 PM
Gió
23.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %