Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

25 °

Cảm giác như 27°.

Thấp/Cao
23°/26°
Độ ẩm
85 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.8 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
6

Thời tiết Hà Giang theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hà Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
25°/ 24°
Sáng/Tối
24°/ 23°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:33 AM 06:24 PM
Gió
9.7 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
33°/ 22°
Sáng/Tối
27°/ 25°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:25 PM
Gió
12.6 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
35°/ 24°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:25 PM
Gió
12.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36°/ 25°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:25 PM
Gió
11.9 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
36°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:26 PM
Gió
13.3 km/h
Khả năng có mưa
69 %