Đơn vị:
Nhiều mây

Nhiều mây

26 °

Cảm giác như 29°.

Thấp/Cao
25°/31°
Độ ẩm
93 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.6 km/h
Điểm ngưng
24.6 °
UV
1

Thời tiết Hà Giang theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hà Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
29°/ 25°
Sáng/Tối
28°/ 26°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:46 PM
Gió
5.4 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
28°/ 26°
Sáng/Tối
28°/ 25°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:46 PM
Gió
5 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
27°/ 24°
Sáng/Tối
25°/ 24°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:46 PM
Gió
5 km/h
Khả năng có mưa
88 %