Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

38 °

Cảm giác như 40°.

Thấp/Cao
23°/39°
Độ ẩm
28 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.6 km/h
Điểm ngưng
15.6 °
UV
9

Thời tiết Gia Lai theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Gia Lai những ngày tới

Ngày/Đêm
38°/ 25°
Sáng/Tối
32°/ 26°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:03 PM
Gió
15.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36°/ 24°
Sáng/Tối
32°/ 27°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:03 PM
Gió
13.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
36°/ 24°
Sáng/Tối
31°/ 25°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:03 PM
Gió
14.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
37°/ 24°
Sáng/Tối
31°/ 23°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:03 PM
Gió
15.8 km/h
Khả năng có mưa
83 %
Ngày/Đêm
35°/ 23°
Sáng/Tối
30°/ 25°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:03 PM
Gió
15.1 km/h
Khả năng có mưa
82 %