Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

39 °

Cảm giác như 43°.

Thấp/Cao
26°/42°
Độ ẩm
33 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
14.4 km/h
Điểm ngưng
21.4 °
UV
9

Thời tiết Đồng Tháp theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Đồng Tháp những ngày tới

Ngày/Đêm
39°/ 28°
Sáng/Tối
33°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:42 AM 06:08 PM
Gió
29.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
40°/ 28°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:42 AM 06:08 PM
Gió
23.4 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
39°/ 28°
Sáng/Tối
33°/ 27°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 AM 06:08 PM
Gió
25.9 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
38°/ 28°
Sáng/Tối
33°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 AM 06:08 PM
Gió
18.4 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
39°/ 29°
Sáng/Tối
34°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 AM 06:08 PM
Gió
28.4 km/h
Khả năng có mưa
80 %