Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

38 °

Cảm giác như 37°.

Thấp/Cao
22°/38°
Độ ẩm
17 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.4 km/h
Điểm ngưng
9.7 °
UV
9

Thời tiết Điện Biên theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Điện Biên những ngày tới

Ngày/Đêm
36°/ 26°
Sáng/Tối
33°/ 23°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:42 AM 06:30 PM
Gió
10.4 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
33°/ 22°
Sáng/Tối
29°/ 23°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 AM 06:31 PM
Gió
9.7 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
39°/ 23°
Sáng/Tối
32°/ 27°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 AM 06:31 PM
Gió
15.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
40°/ 24°
Sáng/Tối
34°/ 28°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:40 AM 06:32 PM
Gió
14.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
37°/ 27°
Sáng/Tối
35°/ 28°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:39 AM 06:32 PM
Gió
15.1 km/h
Khả năng có mưa
0 %