Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

38 °

Cảm giác như 38°.

Thấp/Cao
20°/38°
Độ ẩm
22 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.3 km/h
Điểm ngưng
18.9 °
UV
9

Thời tiết Đắk Nông theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Đắk Nông những ngày tới

Ngày/Đêm
37°/ 21°
Sáng/Tối
32°/ 26°
Áp suất
1011 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:33 AM 06:02 PM
Gió
7.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
37°/ 23°
Sáng/Tối
32°/ 21°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:02 PM
Gió
5 km/h
Khả năng có mưa
72 %
Ngày/Đêm
38°/ 21°
Sáng/Tối
31°/ 23°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:02 PM
Gió
11.5 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
36°/ 21°
Sáng/Tối
31°/ 21°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:03 PM
Gió
11.9 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
35°/ 22°
Sáng/Tối
30°/ 23°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:03 PM
Gió
11.9 km/h
Khả năng có mưa
74 %