Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

41 °

Cảm giác như 42°.

Thấp/Cao
22°/42°
Độ ẩm
21 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.4 km/h
Điểm ngưng
18.4 °
UV
10

Thời tiết Đắk Lắk theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Đắk Lắk những ngày tới

Ngày/Đêm
40°/ 24°
Sáng/Tối
35°/ 29°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:01 PM
Gió
7.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39°/ 26°
Sáng/Tối
33°/ 25°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:02 PM
Gió
16.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39°/ 24°
Sáng/Tối
33°/ 28°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:30 AM 06:02 PM
Gió
9.7 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
40°/ 27°
Sáng/Tối
34°/ 24°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:02 PM
Gió
14.4 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
39°/ 23°
Sáng/Tối
33°/ 25°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:02 PM
Gió
14.4 km/h
Khả năng có mưa
87 %