Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

33 °

Cảm giác như 41°.

Thấp/Cao
25°/32°
Độ ẩm
63 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
9 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
8

Thời tiết Đà Nẵng theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Đà Nẵng những ngày tới

Ngày/Đêm
33°/ 26°
Sáng/Tối
31°/ 26°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 06:04 PM
Gió
16.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34°/ 26°
Sáng/Tối
32°/ 27°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:04 PM
Gió
26.6 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
34°/ 27°
Sáng/Tối
33°/ 28°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:05 PM
Gió
19.1 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
35°/ 27°
Sáng/Tối
35°/ 27°
Áp suất
1003 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 06:05 PM
Gió
16.6 km/h
Khả năng có mưa
82 %
Ngày/Đêm
33°/ 26°
Sáng/Tối
34°/ 28°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 06:05 PM
Gió
18 km/h
Khả năng có mưa
87 %