Đơn vị:
U ám

U ám

21 °

Cảm giác như 21°.

Thấp/Cao
20°/25°
Độ ẩm
88 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.6 km/h
Điểm ngưng
18.7 °
UV
5

Thời tiết Cao Bằng theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Cao Bằng những ngày tới

Ngày/Đêm
20°/ 21°
Sáng/Tối
21°/ 24°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:19 PM
Gió
5.8 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
30°/ 23°
Sáng/Tối
27°/ 24°
Áp suất
1005 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:27 AM 06:19 PM
Gió
16.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
33°/ 23°
Sáng/Tối
27°/ 26°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:26 AM 06:20 PM
Gió
13.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34°/ 24°
Sáng/Tối
26°/ 27°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 06:20 PM
Gió
12.6 km/h
Khả năng có mưa
69 %
Ngày/Đêm
34°/ 25°
Sáng/Tối
27°/ 27°
Áp suất
1004 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:25 AM 06:21 PM
Gió
15.5 km/h
Khả năng có mưa
85 %