Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

39 °

Cảm giác như 43°.

Thấp/Cao
25°/41°
Độ ẩm
33 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
14.4 km/h
Điểm ngưng
21.5 °
UV
9

Thời tiết Cần Thơ theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Cần Thơ những ngày tới

Ngày/Đêm
39°/ 27°
Sáng/Tối
33°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:42 AM 06:08 PM
Gió
26.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
40°/ 28°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:42 AM 06:08 PM
Gió
20.5 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
39°/ 28°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:42 AM 06:08 PM
Gió
16.9 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
39°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 AM 06:08 PM
Gió
25.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
40°/ 29°
Sáng/Tối
34°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:41 AM 06:08 PM
Gió
26.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %