Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

38 °

Cảm giác như 41°.

Thấp/Cao
26°/38°
Độ ẩm
34 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
18.4 km/h
Điểm ngưng
22.4 °
UV
9

Thời tiết Cà Mau theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Cà Mau những ngày tới

Ngày/Đêm
38°/ 27°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:46 AM 06:09 PM
Gió
18.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39°/ 28°
Sáng/Tối
34°/ 30°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:45 AM 06:09 PM
Gió
15.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
39°/ 29°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:45 AM 06:09 PM
Gió
13.7 km/h
Khả năng có mưa
84 %
Ngày/Đêm
39°/ 28°
Sáng/Tối
35°/ 30°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:45 AM 06:10 PM
Gió
13.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
38°/ 29°
Sáng/Tối
33°/ 29°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:44 AM 06:10 PM
Gió
15.8 km/h
Khả năng có mưa
81 %