Đơn vị:
Nhiều nắng

Nhiều nắng

34 °

Cảm giác như 39°.

Thấp/Cao
25°/34°
Độ ẩm
55 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
18.4 km/h
Điểm ngưng
22.9 °
UV
8

Thời tiết Bình Thuận theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Bình Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
34°/ 26°
Sáng/Tối
32°/ 27°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:00 PM
Gió
19.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34°/ 26°
Sáng/Tối
32°/ 27°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:00 PM
Gió
22.3 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
34°/ 27°
Sáng/Tối
32°/ 27°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:32 AM 06:00 PM
Gió
22.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34°/ 27°
Sáng/Tối
32°/ 28°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:00 PM
Gió
21.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
34°/ 27°
Sáng/Tối
32°/ 28°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:31 AM 06:00 PM
Gió
23.8 km/h
Khả năng có mưa
89 %