Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

42 °

Cảm giác như 44°.

Thấp/Cao
25°/42°
Độ ẩm
23 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
9.4 km/h
Điểm ngưng
19.9 °
UV
10

Thời tiết Bình Phước theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Bình Phước những ngày tới

Ngày/Đêm
40°/ 27°
Sáng/Tối
34°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:37 AM 06:05 PM
Gió
24.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
40°/ 27°
Sáng/Tối
34°/ 26°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 AM 06:05 PM
Gió
19.1 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
40°/ 26°
Sáng/Tối
33°/ 28°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 AM 06:05 PM
Gió
19.8 km/h
Khả năng có mưa
85 %
Ngày/Đêm
40°/ 27°
Sáng/Tối
33°/ 27°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:35 AM 06:05 PM
Gió
14.4 km/h
Khả năng có mưa
78 %
Ngày/Đêm
39°/ 27°
Sáng/Tối
33°/ 29°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:35 AM 06:05 PM
Gió
15.8 km/h
Khả năng có mưa
88 %